Disclaimer

De webwinkel van hart voor Paarden wordt met voortdurende zorg en aandacht samengesteld en onderhouden.
Fouten kunnen echter niet altijd voorkomen worden. Er kan dan ook op geen
enkele wijze rechten worden ontleend aan de op de internetsite aangeboden informatie.
Hart voor Paarden aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit
uit het gebruik van de internetsite of uit de onvolledigheid en/of onjuistheid van de op de
internetsite verstrekte informatie en/of schade tengevolge van het (tijdelijk) niet beschikbaar
zijn van de internetsite.

De webwinkel van Hart voor Paarden kan verwijzingen en/of hyperlinks bevatten naar andere
internetsites die niet door ons worden beheerd. 
Hart voor Paarden geeft geen garantie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking
tot de inhoud, het gebruik en de beschikbaarheid van dergelijke internetsites.

Hart voor Paarden garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische
berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de
gevolgen van de niet tijdige ontvangst of verwerking van aan haar gezonden e-mails of andere
elektronische berichten.